Szkoła Kaskaderów Filmowych 13
Warszawa-Kraków-Wrocław- Łódź

602377313
e-mail: biuro@kaskaderzy.pl