Zgłoszenia przyjmujemy od 01. września - do wyczerpania limitu miejsc w danym mieście.

Zgłoszenia  należy dokonać drogą mailową.

Należy podać:

Nazwisko:

Imię:

Datę  urodzenia:

Adres mailowy

nr. telefonu:

Adres  zamieszkania( stały/tymczasowy)

Wybrane miasto przebycia szkolenia( przygotowawczego i podstawowego):

Miejsce pracy/ nauki::

Uprawiane dyscypliny sportu: - ilość lat/ osiągnięcia.

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy     :     biuro@szkolakaskaderow.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego 100 zł.

Na szkolenie każdy kandydat jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie  stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu.
kom. +48 602 37 73 13

  Numery kont na które należy dokonać przelewu opłat  za szkolenia podane są w dziale CENNIK SZKOLEŃ