Szkolenie Podstawowe

02  Marca -Kwiecień - 11 Maj

[ Dla absolwentów Szkolenia przygotowawczego, którzy przeszli pozytywnie sprawdzian sprawnościowy]

Czas Trwania Szkolenia  Podstawowego:- 3 miesięce 10 treningów x 6 godzin

Treningi:- sobota / niedziela -


Program Kursu:

1.Trening gibkości/ wytrzymałości/ siły

2.Combat filmowy ( oparty na elementach sportów i sztuk walki oraz pracy z kamerą)

3.Podstawowe Techniki padów .

4. Podstawowe Techniki upadków i skoków z wysokości.

5. Podstawy walki białą bronią.

6.Podstawowy trening kaskadera.

7.Elementarne zadania kaskaderskie.

8.Podstawowe zasady techniki aktorskiej.

9.Podstawowe techniki relaksacji i koncentracji.

10.Podstawy Bhp w pracy kaskadera.

Absolwenci którzy ukończą szkolenie podstawowe oraz zdają pozytywnie egzamin mogą wziąć udział w kursie zaawansowanym. w tym lub następnym roku.