SZKOLENIE ZAAWANSOWANE :

OBÓZ LETNI

 PIĘĆ TRZYDNIOWYCH  ZGRUPOWAŃ   TEMATYCZNYCH -

 

1.Skoki z wysokości na poduszkę pneumatyczną. [ do 25 metrów]

2. Techniki walki - Combat filmowy

3. Techniki palenia

4. Praca z urządzeniami specjalistycznymi: air ramp, ratchet, descender.

5. Techniki zabezpieczeń

6. Zaawansowane techniki padów i upadków.

7.Potrącenia samochodowe.

8.Techniki psychoatletyczne.

9. Trening kaskadera.

 

Każde zgrupowanie tematyczne będzie obejmowało trening podstaw oraz trening specjalistyczny w zależności od typu szkolenia. Każdy panel będzie wyceniany oddzielnie. aby zaliczyć szkolenie specjalistyczne i licencję umożliwiającą odbycie praktyki należy zaliczyć wszystkie 3 dniowe zgrupowania.[ można to rozłożyć na 2 lata, ponieważ szkolenia będa się odbywały cyklicznie co rok]. Również w przypadku braku zaliczenia , niezaliczone szkolenie można powtórzyć w kolejnym roku. pozostałe zaliczenia pozostają ważne.

Forma i zakres Obozu Letniego zostanie zaprezentowana uczestnikom kursu zaawansowanego.

W ramach trwania kursu zaawansowanego przewidziana jest możliwość wzięcia udziału w pracy na planie filmu.

Szkolenie zaawansowane prowadzone jest centralnie to znaczy  wspólnie dla absolwentów szkolenia podstawowego ze wszystkich miast. Szkolenie będzie się odbywao w różnych miejscach.