SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE:  05.styczeń[niedziela ] 16 luty

Obejmuje  2 miesiące -  7  treningów x 6 godzin. [weekendowo- sobota lub niedziela]

Program (wkrótce):

1.Trening gibkości

2. Trening wytrzymałościowy

3.  Przygotowanie do treningu siłowego  

4.  Przygotowanie do gimnastyki i akrobatyki

5. Elementy sportów walki

6. Elementy pracy z bronią.

7.Elementy treningu psycho motorycznego

8. Elementarne techniki relaksu i koncentracji.

 

 

 

 Zadanie:  Przygotowanie do kwalifikacji na stopień 2 - Szkolenia Podstawowego.

 2 miesięczny cykl szkolenia przygotowawczego kończy się  sprawdzianem sprawnościowym.

[ zakres sprawdzianu zostanie podany  na 1 szym treningu ]

Tylko osoby które przejdą sprawdzian z pozytywnym  wynikiem będą mogły wziąć udział w szkoleniu podstawowym.w tym lub następnym roku.

 

 

Szkolenie przygotowawcze nie oznacza treningu na poziomie amatorskim.

Ponieważ przez lata na szkolenia zgłaszali się chętni którzy posiadali np wysokie umiejętności w jednej specjalistycznej dziedzinie, natomiast często brakowało im podstawowych elementów budujących wszechstronną ogólną sprawność na wymaganym poziomie, postanowiliśmy wprowadzić trening przygotowawczy który umożliwi wyrównanie pewnych wartości motorycznych.

Nowy system szkoleń zakłada wysoki poziom sprawności kandydatów na samym wstępie Szkolenia Podstawowego. Aby pomóc kandydatomw osiągnięciu tego poziomu wprowadzamy trening, który z tygodnia na tydzień będzie zwiększał wymagania wobec ćwiczących. Zakłąda to intensywny trening indywidualny pomiędzy weekendowymi sesjami treningowymi.

Egazmin sprawnościowy na zakończenie będzie polegał na wykonaniu zróżnicowanych ćwiczeń gibkościowych , gimnastycznych , siłówych , wytrzymałościowych tylko z użyciem własnego ciała - bez dodatkowych obciążeń.

( więcej w dziale Insider)