www.szkolawaldorfska.pl

 

 

 

Kiedy spotyka nas przygoda zapominamy o zmęczeniu i trudnościach. Wszystko co nas otacza jest fascynujące, a my sami doświadczamy tajemnego strumienia energii, która nas niesie. To samo życie objawia nam swój tajemny nurt, którego doświadcza zarówno podróżnik jak i odkrywca, niezależnie czy na nieznanym lądzie, czy w laboratorium, czy przed sztalugą, czy na scenie. To sztuka życia, której nie da się zawrzeć w formułach ani sprawdzić w testach. Jednak pozwala nam szczęśliwie odnajdywać naszą drogę przez życie.
Sztuka wychowania uczy nas sztuki życia, jest sposobem na ożywienie twórczej siły i wyobraźni w każdym z nas. W naszej szkole nuda nauki znalazła swój kres, u nas spotka cię przygoda.

 

 

www.szkolawaldorfska.pl

 

 

 


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie jest unikalną uczelnią, a jej misja związana jest z podnoszeniem poziomu kultury bezpieczeństwa. Nauki o bezpieczeństwie mają charakter multidyscyplinary oraz interdyscyplinarny, z czego wynika potrzeba wszechstronności ludzi zajmującymi się tymi zagadnieniami. Powoduje to potrzebę rozwoju w zakresie mentalnym i etycznym, w obszarze organizacyjnym i prawnym oraz w zakresie materialnych aspektów kultury bezpieczeństwa. W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie w koncepcji sztuk walki w tych trzech zakresach nawiązuje się do ich tradycji z japońską koncepcją „uczenia się całym ciałem” (karada de oboeru). W związku z powyższym współpraca ze Szkołą Kaskaderów Filmowych 13 stanowi niezwykle ciekawy i pożądany element podnoszenia jakości kształcenia i atrakcyjności studiów.

 

http://www.apeiron.edu.pl/

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie is a unique school and its mission is related to raising a level of a safety culture. Security sciences are multidisciplinary and interdisciplinary, hence there is a need of versatility of people engaged in these issues. This implies a need of development in mental and ethical sphere, in organizational and legal area and in the physical aspects of safety culture. In Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie a concept of martial arts in these aspects is related to its tradition including the Japanese concept of “the whole body learning” (karada de oboeru). Accordingly a cooperation with Szkoła Kaskaderów Filmowych 13 is a very interesting and desired element of improvement of education quality and of attractiveness of studies.