CENY SZKOLEŃ

 

OPŁATA WPISOWA -

 

Stopień 1 SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE -

Stopień 2 SZKOLENIE PODSTAWOWE -

Stopień 3 SZKOLENIE ZAAWANSOWANE :

PIĘĆ TRZYDNIOWYCH  ZGRUPOWAŃ   TEMATYCZNYCH -CZERWIEC -WRZESIEŃ.

Każde 3 dniowe zgrupowanie będzie wysenione i płatne oddzielnie.

 

Osoby które ukończą pełny cykl szkolenia zostaną przyjęte do odbycia praktyki zawodowej.