Każdy absolwent Szkoły Kaskaderów Filmowych , który ukończy pełny kurs oraz zaliczy egzamin ,otrzymuje możliwość odbycia rocznej praktyki na planach filmowych,( w charakterze praktykanta) oraz wzięcia udziału w dalszych treningach grupy kaskaderów. Zostaje wpisany do bazy:

 

BAZA POLSKICH KASKADERÓW FILMOWYCH

www.bazakaskaderow.pl