DYREKTOR 

POLSKIEGO  INSTYTUTU   SZTUKI  FILMOWEJ 

PANI AGNIESZKA ODOROWICZ 

objęła  PATRONAT  nad działalnością 

SZKOŁY KASKADERÓW FILMOWYCH "13" .

 


MAREK SOŁEK ZOSTAŁ CZŁONKIEM AKADEMII

TAURUS WORLD STUNT AWARDS

PRZYZNAJĄCEJ KASKADERSKIE OSCARY.